Det har blivit allt mer populärt även bland äldre att använda internet. I många fall är det till och med ett måste för dem att lära sig att använda en dator eller mobil. Det kan till exempel handla om att man behöver beställa hem mat för att bilen inte fungerar. Man kanske behöver köpa en bussbiljett eller så vill man ha kontakt med sina anhöriga. I dag är det inte speciellt dyrt eller svårt att använda internet. Men hur kan man lära sig hur internet egentligen fungerar?

Kurser även för äldre

Om man vill lära sig lite om internet och hur man ska bete sig online kan man gå kurser. Ofta ordnar både vuxenskolan och andra studieförbund kurser som inte har någon övre åldersgräns. De finns i olika svårighetsgrader för att alla ska kunna vara med. Ofta kostar det några hundralappar att delta och ibland kan man också behöva ha en egen dator som man kan ta med sig till träffarna. Undantaget är om kursen hålls i en datorsal på en skola eller liknande.

Be barn eller barnbarn om hjälp

Ett annat alternativ som ofta är lite billigare är att be ett barn eller barnbarn om hjälp. De är ofta tekniska så det räcker och dessutom har de en hel del erfarenhet redan som mycket unga. Dessutom kan det vara bra att också barnen får lära sig att lära ut saker.

Läs på

Det finns en hel del böcker, tidningar och artiklar om internet och om man känner sig lite osäker kan det vara bra att läsa på lite. Om man ska gå en kurs i att använda datorn eller internet kan det också vara klokt att ha lite förkunskaper så att man inte känner sig helt bortkommen när kursen väl börjar. Dessutom kan man göra uppgifter med mera under tiden man läser.