För många är det en ren dröm att gå i pension. Man kanske inte har trivts med sitt arbete eller på sin arbetsplats på flera år utan har helt enkelt bara gått dit för att man har behövt pengarna. Andra har haft svårt att arbeta av hälsomässiga skäl, och därför kommer pensionen som en härlig avlösning. Men för andra är det inte fullt lika roligt.

När man inte vill gå i pension

I vissa fall kanske man trivs bra på sin arbetsplats. Man gillar sina kollegor och man har möjlighet att jobba efter sina villkor. Då kanske man inte vill gå i pension när den dagen kommer. Kanske kan man av säkerhetsskäl inte arbeta kvar, eller så kanske företaget måste spara pengar och då kan man få gå i förtidspension om man inte kan omplaceras. Att behöva gå i pension mot sin vilja kan kännas jobbigt för många. Det kan rent av bli så att personen blir deprimerad och har svårt för att klara de vardagliga sysslorna. Men hur kan man undvika de här besvären?

Att stötta vid pensioneringen

Det är viktigt att en blivande pensionär får stöttning. Det kan antingen handla om att man pratar med personen och ser till att denne får vara med i sociala sammanhang även efter pensionen om denne så önskar. Det är viktigt oavsett om personen vill gå i pension eller inte. Det kan också vara smart att kolla upp om personen kanske vill gå in och arbeta extra om hjälp skulle behövas. Kanske kan man också se om personen kan arbeta på någon annan avdelning om företaget är stort.

Många av de personer som går i pension fortsätter att arbeta som konsulter. Det kan handla om större arbeten som ska göras under en viss tid om året och ibland har bara de äldre anställda kunskaperna som krävs.